Thanh toán linh hoạt các ví điện tử và hơn 14 ngân hàng tại Việt Nam

Có những nơi trên dải đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp

“Có những nơi trên dải đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp…” – Nguyễn Ngọc Tư
#vovakontum
#vovalangthang
#mangden
#kontum


Có những nơi trên dải đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp "Có những nơi trên dải đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp..." - Nguyễn Ngọc Tư#vovakontum#vovalangthang#mangden#kontum
Có những nơi trên dải đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp "Có những nơi trên dải đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp..." - Nguyễn Ngọc Tư#vovakontum#vovalangthang#mangden#kontum
Có những nơi trên dải đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp "Có những nơi trên dải đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp..." - Nguyễn Ngọc Tư#vovakontum#vovalangthang#mangden#kontum
Có những nơi trên dải đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp "Có những nơi trên dải đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp..." - Nguyễn Ngọc Tư#vovakontum#vovalangthang#mangden#kontum
Có những nơi trên dải đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp "Có những nơi trên dải đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp..." - Nguyễn Ngọc Tư#vovakontum#vovalangthang#mangden#kontum

Nguồn Facebook: Group Măng Đen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *