Thanh toán linh hoạt các ví điện tử và hơn 14 ngân hàng tại Việt Nam

Khi mình mới đặt chân đến Măng Đen, lúc đó có khoảng 200 biệt thự thô được xây dựng lên rồi bỏ hoang

Khi mình mới đặt chân đến Măng Đen. Lúc đó có khoảng 200 biệt thự thô được xây dựng lên rồi bỏ hoang. Theo lời kể của người dân vào năm 2007 huyện có chính sách kêu gọi người dân về Măng Đen ở sẽ được cấp đất và thu tiền thuế. Với biệt thự 1000m2 khi đóng thuế kèm theo xây dựng nhà thô lợp mái xong sẽ được cấp sổ đỏ. Nhưng khi xây dựng phần thô xong chỉ có khoảng 10-20 căn đi vào hoàn thiện để ở còn lại bỏ hoang. Theo mình, vào thời điểm đó các nhà đầu chưa có nhu cầu ở cũng như Măng Đen rất ít người biết đến nên không có khách du lịch. 3 năm trở lại đây, Măng Đen phát triển khá nhanh. Các căn biệt thự đã từng bị bỏ hoang nay được các nhà đầu tư sữa chữa xây dựng lại với mục đích nghỉ dưỡng, kinh doanh nhà hàng khách sạn quán cà phê. Những cung đường cũng được huyện đầu tư làm mới mở rộng ra và nâng cấp lên. Có nhiều công ty đến đầu tư về dịch vụ du lịch, farm rau củ… Tần suất khách đến Măng Đen du lịch ngày một tăng. Nhiều bạn trẻ dám bỏ phố lên Măng Đen lập nghiệp ngày càng đông. Đã trải qua 6 năm ở Măng Đen chứng kiến từng thay đổi. Cảm giác rất hạnh phúc vì sự phát mỗi ngày của Măng Đen. Hy vọng Măng Đen sẽ ngày càng phát triển hơn nhưng vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên núi rừng ❤️. Những căn biệt thự ở Măng Đen. #mangden #groupmangden

Khi mình mới đặt chân đến Măng Đen, lúc đó có khoảng 200 biệt thự thô được xây dựng lên rồi bỏ hoang Khi mình mới đặt chân đến Măng Đen. Lúc đó có khoảng 200 biệt thự thô được xây dựng lên rồi bỏ hoang. Theo lời kể của người dân vào năm 2007 huyện có chính sách kêu gọi người dân về Măng Đen ở sẽ được cấp đất và thu tiền thuế. Với biệt thự 1000m2 khi đóng thuế kèm theo xây dựng nhà thô lợp mái xong sẽ được cấp sổ đỏ. Nhưng khi xây dựng phần thô xong chỉ có khoảng 10-20 căn đi vào hoàn thiện để ở còn lại bỏ hoang. Theo mình, vào thời điểm đó các nhà đầu chưa có nhu cầu ở cũng như Măng Đen rất ít người biết đến nên không có khách du lịch. 3 năm trở lại đây, Măng Đen phát triển khá nhanh. Các căn biệt thự đã từng bị bỏ hoang nay được các nhà đầu tư sữa chữa xây dựng lại với mục đích nghỉ dưỡng, kinh doanh nhà hàng khách sạn quán cà phê. Những cung đường cũng được huyện đầu tư làm mới mở rộng ra và nâng cấp lên. Có nhiều công ty đến đầu tư về dịch vụ du lịch, farm rau củ… Tần suất khách đến Măng Đen du lịch ngày một tăng. Nhiều bạn trẻ dám bỏ phố lên Măng Đen lập nghiệp ngày càng đông. Đã trải qua 6 năm ở Măng Đen chứng kiến từng thay đổi. Cảm giác rất hạnh phúc vì sự phát mỗi ngày của Măng Đen. Hy vọng Măng Đen sẽ ngày càng phát triển hơn nhưng vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên núi rừng ❤️. Những căn biệt thự ở Măng Đen. #mangden #groupmangden
Khi mình mới đặt chân đến Măng Đen, lúc đó có khoảng 200 biệt thự thô được xây dựng lên rồi bỏ hoang Khi mình mới đặt chân đến Măng Đen. Lúc đó có khoảng 200 biệt thự thô được xây dựng lên rồi bỏ hoang. Theo lời kể của người dân vào năm 2007 huyện có chính sách kêu gọi người dân về Măng Đen ở sẽ được cấp đất và thu tiền thuế. Với biệt thự 1000m2 khi đóng thuế kèm theo xây dựng nhà thô lợp mái xong sẽ được cấp sổ đỏ. Nhưng khi xây dựng phần thô xong chỉ có khoảng 10-20 căn đi vào hoàn thiện để ở còn lại bỏ hoang. Theo mình, vào thời điểm đó các nhà đầu chưa có nhu cầu ở cũng như Măng Đen rất ít người biết đến nên không có khách du lịch. 3 năm trở lại đây, Măng Đen phát triển khá nhanh. Các căn biệt thự đã từng bị bỏ hoang nay được các nhà đầu tư sữa chữa xây dựng lại với mục đích nghỉ dưỡng, kinh doanh nhà hàng khách sạn quán cà phê. Những cung đường cũng được huyện đầu tư làm mới mở rộng ra và nâng cấp lên. Có nhiều công ty đến đầu tư về dịch vụ du lịch, farm rau củ… Tần suất khách đến Măng Đen du lịch ngày một tăng. Nhiều bạn trẻ dám bỏ phố lên Măng Đen lập nghiệp ngày càng đông. Đã trải qua 6 năm ở Măng Đen chứng kiến từng thay đổi. Cảm giác rất hạnh phúc vì sự phát mỗi ngày của Măng Đen. Hy vọng Măng Đen sẽ ngày càng phát triển hơn nhưng vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên núi rừng ❤️. Những căn biệt thự ở Măng Đen. #mangden #groupmangden
Khi mình mới đặt chân đến Măng Đen, lúc đó có khoảng 200 biệt thự thô được xây dựng lên rồi bỏ hoang Khi mình mới đặt chân đến Măng Đen. Lúc đó có khoảng 200 biệt thự thô được xây dựng lên rồi bỏ hoang. Theo lời kể của người dân vào năm 2007 huyện có chính sách kêu gọi người dân về Măng Đen ở sẽ được cấp đất và thu tiền thuế. Với biệt thự 1000m2 khi đóng thuế kèm theo xây dựng nhà thô lợp mái xong sẽ được cấp sổ đỏ. Nhưng khi xây dựng phần thô xong chỉ có khoảng 10-20 căn đi vào hoàn thiện để ở còn lại bỏ hoang. Theo mình, vào thời điểm đó các nhà đầu chưa có nhu cầu ở cũng như Măng Đen rất ít người biết đến nên không có khách du lịch. 3 năm trở lại đây, Măng Đen phát triển khá nhanh. Các căn biệt thự đã từng bị bỏ hoang nay được các nhà đầu tư sữa chữa xây dựng lại với mục đích nghỉ dưỡng, kinh doanh nhà hàng khách sạn quán cà phê. Những cung đường cũng được huyện đầu tư làm mới mở rộng ra và nâng cấp lên. Có nhiều công ty đến đầu tư về dịch vụ du lịch, farm rau củ… Tần suất khách đến Măng Đen du lịch ngày một tăng. Nhiều bạn trẻ dám bỏ phố lên Măng Đen lập nghiệp ngày càng đông. Đã trải qua 6 năm ở Măng Đen chứng kiến từng thay đổi. Cảm giác rất hạnh phúc vì sự phát mỗi ngày của Măng Đen. Hy vọng Măng Đen sẽ ngày càng phát triển hơn nhưng vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên núi rừng ❤️. Những căn biệt thự ở Măng Đen. #mangden #groupmangden
Khi mình mới đặt chân đến Măng Đen, lúc đó có khoảng 200 biệt thự thô được xây dựng lên rồi bỏ hoang Khi mình mới đặt chân đến Măng Đen. Lúc đó có khoảng 200 biệt thự thô được xây dựng lên rồi bỏ hoang. Theo lời kể của người dân vào năm 2007 huyện có chính sách kêu gọi người dân về Măng Đen ở sẽ được cấp đất và thu tiền thuế. Với biệt thự 1000m2 khi đóng thuế kèm theo xây dựng nhà thô lợp mái xong sẽ được cấp sổ đỏ. Nhưng khi xây dựng phần thô xong chỉ có khoảng 10-20 căn đi vào hoàn thiện để ở còn lại bỏ hoang. Theo mình, vào thời điểm đó các nhà đầu chưa có nhu cầu ở cũng như Măng Đen rất ít người biết đến nên không có khách du lịch. 3 năm trở lại đây, Măng Đen phát triển khá nhanh. Các căn biệt thự đã từng bị bỏ hoang nay được các nhà đầu tư sữa chữa xây dựng lại với mục đích nghỉ dưỡng, kinh doanh nhà hàng khách sạn quán cà phê. Những cung đường cũng được huyện đầu tư làm mới mở rộng ra và nâng cấp lên. Có nhiều công ty đến đầu tư về dịch vụ du lịch, farm rau củ… Tần suất khách đến Măng Đen du lịch ngày một tăng. Nhiều bạn trẻ dám bỏ phố lên Măng Đen lập nghiệp ngày càng đông. Đã trải qua 6 năm ở Măng Đen chứng kiến từng thay đổi. Cảm giác rất hạnh phúc vì sự phát mỗi ngày của Măng Đen. Hy vọng Măng Đen sẽ ngày càng phát triển hơn nhưng vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên núi rừng ❤️. Những căn biệt thự ở Măng Đen. #mangden #groupmangden
Khi mình mới đặt chân đến Măng Đen, lúc đó có khoảng 200 biệt thự thô được xây dựng lên rồi bỏ hoang Khi mình mới đặt chân đến Măng Đen. Lúc đó có khoảng 200 biệt thự thô được xây dựng lên rồi bỏ hoang. Theo lời kể của người dân vào năm 2007 huyện có chính sách kêu gọi người dân về Măng Đen ở sẽ được cấp đất và thu tiền thuế. Với biệt thự 1000m2 khi đóng thuế kèm theo xây dựng nhà thô lợp mái xong sẽ được cấp sổ đỏ. Nhưng khi xây dựng phần thô xong chỉ có khoảng 10-20 căn đi vào hoàn thiện để ở còn lại bỏ hoang. Theo mình, vào thời điểm đó các nhà đầu chưa có nhu cầu ở cũng như Măng Đen rất ít người biết đến nên không có khách du lịch. 3 năm trở lại đây, Măng Đen phát triển khá nhanh. Các căn biệt thự đã từng bị bỏ hoang nay được các nhà đầu tư sữa chữa xây dựng lại với mục đích nghỉ dưỡng, kinh doanh nhà hàng khách sạn quán cà phê. Những cung đường cũng được huyện đầu tư làm mới mở rộng ra và nâng cấp lên. Có nhiều công ty đến đầu tư về dịch vụ du lịch, farm rau củ… Tần suất khách đến Măng Đen du lịch ngày một tăng. Nhiều bạn trẻ dám bỏ phố lên Măng Đen lập nghiệp ngày càng đông. Đã trải qua 6 năm ở Măng Đen chứng kiến từng thay đổi. Cảm giác rất hạnh phúc vì sự phát mỗi ngày của Măng Đen. Hy vọng Măng Đen sẽ ngày càng phát triển hơn nhưng vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên núi rừng ❤️. Những căn biệt thự ở Măng Đen. #mangden #groupmangden

Nguồn Facebook: Group Măng Đen

Có 20 lời bình luận trên “Khi mình mới đặt chân đến Măng Đen, lúc đó có khoảng 200 biệt thự thô được xây dựng lên rồi bỏ hoang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *